Ωράριο εργασίας: Δευ-Παρασκευή: 08:00am – 19:00pm | Πέμπτη: 08:00am – 13:00pm

ENDODONTIC TREATMENT


Endodontic treatment or root canal therapy is treatment at the center part of the tooth which is called the pulp (the nerve) when it is infected by microbes. The aim is to remove the infected and dead part and restore the tooth.

Inflammation or necrosis of the tooth may be the result of excessive/deep dental decay, recurrent dental procedures, or poor restorations. It can also be due to a tooth fracture.

Endodontic treatment, therefore, helps maintain the tooth for as long as possible.Opening hours:

    • Δευ-Παρασκευή: 08:00am – 19:00pm
    • Πέμπτη: 08:00am – 13:00pm
    • Σάββατο-Κυριακή: Κλειστό

Contact details: